101- شدت تاثیر آلودگی هوا برانسان را بگویید؟

آلودگی هوا بر انسان حیوانات گیاهان واموال اثرات سوء برجای می گذارد و نهایتا سبب بروز خسارات مالی  می شود.  

  102- چند نمونه از راههای کاهش خطرات موادشیمیایی را نام ببرید؟

1- بر چسب روی بسته یا ظرف ماده شیمیایی به دقت مطاله و دستورهای آن  به کار گرفته شود 2-  مواد شیمیایی باید در محل امن نگهداری شود به طوری که همه افراد غیر مسئول امکان دسترسی به آن  را نداشته باشند.  

 103- منآبع تولید منواکسید کربن را بنویسید؟

دود سیگار*عدم کارکرد صحیح تجهیزات گرمایش*موتورهای احتراق  داخلی*اگزوز وسایل نقلیه و در بخش تولید بعضی از صنایع نظیر صنایع فولاد.                                          

104- منآبع تولیدCO2 را بنویسید؟

تنفس *استفاده از چراغهای شعله ور *تجزیه موادآلي * کارلکوموتیو ها و سایرموتورهای دیزلی* .  

 105- موارد استعمال CO2 را بتویسید؟

1- در آزمایشگاهها...2- در کپسول های آتش نشانی...3- در بعضی جوشکاری ها.  

106- منآبع تولید H2S را بنویسید؟

در مرداب ها*تونلها*معادل زغال سنگ و مجاری فاضلآب وجود دارد.

 107- روش های پیشگیری از مسمومیت با کربن دی اکسید را نام ببرید؟

1- هنگام جآبجایی و مصرف یخ خشک باید از دستکش و لباس کار مناسب استفاده نمود...2- برای انتقال و انبار کردن سیلندرهای گاز کربنیک باید دستور العملهای ایمنی را بکار گرفت.            

108- روش های پیشگیری از مسمومیت با هیدروژن سولفید را نام ببرید؟

1- در کارگاهها و ساختمانهایی که احتمال حضور این گاز می رود باید از سیستمهای تهویه مناسب استفاده نمود.2- زمانی که غلظت گاز از حد مجاز بیشتر است باید افراد ازما سکهای تنفسی مناسب استفاده نمایند.      

109-منابع توليد هيدروژن سولفيد را بنويسيد؟

اين گاز در حالت طبيعي در مردابها ، تونلها ،معادن زغال سنگ ، زير زمينها ،تانكها ومجاري فاضلاب وجود دارد . در صنايع مختلف نظير كربنه كرده زغال سنگ ،كك سازي ،تقطير قطران،پالايشگاه نفت و صنايع شيميايي (نظير خالص كردن اسيد سولفوريك) نيز اين گاز وجود دارد .

110- محلولي از دوجزء مايع بسازيد ،آيا ميتوانيد حدس بزنيد كه كدام جزءحلال و كدام جزء ماده حل شونده است ؟

بله در يك حلال كه حداقل از دو جزء تشكيل شده باشد جزئي كه به لحاظ كميت بيشترين حجم را دارد حلال و ديگري ماده حل شونده است.

111- انواع مايعات مخاطره آميز را نام ببريد و عوارض ناشي از تماس پوستي با آنهارا ذكر كنيد ؟

اسيدها -0 قلياييها –مشتقات نفتي-روغنها –اسيدها وقلياييهاداراياثرات خورنده و سوزاننده هستند و روغنهاومشتقات نفتي(هيدروكربنها)

درتماس پوستي روي بافت چربي پوست اثرگذاشته ازآن عبور ميكنند وحتي ميتوانند به شبكه مويرگي زير پوست نيز نفوذ كرده و وارد جريان گردش خون شوند و ايجاد عوارض زيان باري نمايند.

112- يك مايع در چه صورتي مي تواند حلال تلقي گردد ؟آيا مي توانيد تعدادي از حلالهاي معمولي را در صنعت نام بريد ؟

در صورتي كه حداقل قادر باشد يك ماده ديگر اعم از مايع –جامد و گاز ديگر را در خود حل نمايد .

113-انواع حلالها را از نظر شيميايي بيان كنيد ؟

هيدروكربنهاي خطي يا زنجيري – هيدروكربنهاي آروماتيك – هيدروكربنهاي هالوژن دار –الكلها- كتنها-اترها واسترها

114- خاصيت مهمي كه استفاده از حلالها را در صنايع رايج نموده ،كدام است ؟

حلالها قسمت اعظم محلولهاي حاوي مواد ديگر را تشكيل مي دهند و همچنين مي توانند به عنوان مواد رقيق كننده مورد استفاده قرار گيرند.

115-موارد كاربرد حلالها را ذكر نماييد ؟

پوشش سطحي در صنايع چوبي-ساختن مركبها ي چاپ – ساختن رنگهاي مختلف – در صنايع لاستيك و پلاستيك سازي – در صنايع نفت و پتروشيمي – در پزشكي و دارو سازي – در چربي زدايي از قطعات مكانيكي در كارخانجات و صنايع مختلف – در خشك شويي ها به منظور از بين بردن لكه هاي لباس – به عنوان معرف در تسهيل و تسريع انجام واكنشهاي شيميايي – در صنايع  توليد چسب

116-عوارض و مخاطرات ناشي از بي احتياطي در استفاده از حلالها را نوشته و آيا مي توانيد بگوئيد كه شدت اين عوارض به چه عواملي بستگي دارد ؟

از آنجا كه حلالها قدرت حل كردن چربيها را دارند به راحتي با انحلال چربيهاي پوست بدن مي توانند از سد طبيعي موجود به ويژه دستها و بازوها و صورت به داخل بدن نفوذ كرده و منجر به اختلالات پوستي كه در اصطلاح  پزشكي به آن درماتيت مزمن گفته مي شود گردند

و عواملي كه در تشديد اين عوارض تاثير دارند به شرح ذيل مي باشند :

الف-نوع ساختمان و فرمول شيميايي

ب-نحوه تماس :پوستي ،تنفسي وخوراكي

پ-غلظت تماس

د-طول مدت تماس

117-موارد استفاده لعابها را همرا ه با عوارض ناشي از كار با آنها ،شرح دهيد ؟

ايجاد مقاومت در مقابل حرارت – زنگ زدگي و خوردگي – تزيين سراميكها و شيشه ها و زيورآلات –به عنوان پوشش براي فلزات(معمولا آهن و فولاد) و در صنايع مختلف به ويژه حمام ها –خوراك پزهاي الكتريكي –و گازي و ظروف آشپزخانه و تانكهاي ذخيره اي و انواع مختلف ظروف و وسايل الكتريكي . اغلب شاغليني كه به مدت طولاني در تهيه و كاربرد لعابها دخالت دارند به عوارض ريوي و مسموميت با سرب مبتلا مي گردند .

118-انواع پاك كننده ها را نام برده و توليد و مصرف آنها با چه مخاطراتي همراه خواهد بود ؟

پاك كننده هاي صابوني و پاك كننده هاي غير صابوني

صدمات جدي ناشي از فقدان وسايل حفاظتي و ايمني در قسمتهاي مختلف دستگاهها ي فرآيند ساخت –خطرات ناشي از ديگهاي بخار – سوزش و تحريك ناشي از تماس با مواد قليايي و تركيباتي مانند سديم سيليكات كه بي نهايت محرك است – خطر سوزش و تاول زايي ناشي از تماس با صابون و لوله هاي داغ – خطر مواجهه با سولفوريك اسيد غليظ و دود كننده

119-مايعات و محلولهاي مخاطره آميز را تعريف كنيد ؟

آن دسته از موادي كه مواجهه با آنها از طريق پوست ، تنفس و خوراكي ، در محيط هاي شغلي و زيستي مي تواند منجر به بروز عوارض نامطلوب فيزيولوژيكي گردد .

120- مواد اوليه براي ساخت صابون كدام است ؟

چربيها و قلياييها

121- سم و انواع مسموميت را تعريف كنيد ؟

ماده يا موادي كه در مقادير كم در موجودات  زنده ايجاد اختلال حياتي – فيزيكي – و رواني كند و انواع آن عبارت است از مسموميت شديد و مسموميت مزمن

122-دوز سم را تعريف كنيد و نقش آن را در ايجاد مسموميتها بيان كنيد ؟

به ميزان مصرف دارو يا سم دوز دارو يا دوز سم گفته مي شود .

اصولا اختلاف دارو با سم در ميزان مصرف آن است . چه بسا كه  در هر تركيب شيميايي در يك مقدار مناسبي بتوانند اثر دارويي و يا غذايي داشته باشند و يا برعكس . چنانچه دارويي نابجا يا بيش از اندازه مورد نياز مصرف گرددمي تواند خاصيت كشندگي يا زهر داشته باشد .

123-چرا آفت كشها كه نوعي سم تلقي مي شوند عمدا در محيط از سوي انسان مصرف مي شوند ؟

آفت كشها در زمره سمومي قرار دارند كه عمدا به دست انسان وارد طبيعت مي شوند تا موجب افزايش كمي و كيفي فرآورده هاي كشاورزي و ارتقاء سطح بهداشت عمومي گردند .

124-انواع معروف آفت كشها را نام ببريد ؟

حشره كشها – علف كشها- قارچ كشها – جونده كشها – كرم كشها

125-معمولا چه دسته افرادي در مواجهه با سموم (آفت كشها) قرار مي گيرند ؟

1-كارگراني كه در تهيه – ساخت – بسته بندي و انتقال آفت كشها در كارخانجات مشغول اند.

2-كشاورزان يا كارگراني كه در عمليات سم پاشي شركت دارند .

3-كساني كه به ناچار در معرض مصرف قرار مي گيرند.

126-عوارض عمومي مسموميت ناشي از مواجهه با آفت كشها كدامند ؟

تعريق شديد – تهوع – آب ريزش از بيني و چشم – سردرد – گيجي – لرزش- تشنج – و فلج شدن اعصاب حركتي

127-آيا مي دانيد عارضه مهم ناشي از مواجهه با آفت كشهاي فسفره چيست ؟

توقف فعاليت آنزيم كولين استراز را سبب مي گردد . درنتيجه استيل كولين در انتهاي اعصاب تجمع نموده و باعث اختلال در انتقال دستورهاي عصبي مي گردد و در صورتي كه غلظت سم بالا باشد موجب مرگ مي گردد

128-آفت كشها از چند راه مي توانند وارد بدن گردند ؟

از سه راه 1- تنفس(سموم گازي) 2- پوست (سموم تماسي) 3- گوارش (سموم داخلي)

129- آفت را تعريف كنيد ؟

به كليه موجودات ريز و درشتي كه كه به نحوي باعث وارد آمدن  ضرر و زيان به محصولات كشاورزي شده و موجب بر هم زدن بهداشت عمومي جامعه مي گردند .

130- چه افرادي در معرض گرد و غبار پشم قرار دارند ؟

دامداران – شاغلان صنايع ريسندگي و بافندگي منسوجات پشمي

131- گرد وغبارها را برحسب نوع خطرات آنها چگونه طبقه بندي مي كنند ؟

مخاطرات بهداشتي و مشكلات ايمني(آتش سوزي و انفجار)

132- راههاي فني كنترل گرد وغبارها چيست ؟

حذف – جانشيني- روشهاي تر-جدا سازي و محصور  كردن – تهويه – پالايش

133- گرد وغبار راتعريف كنيد ؟

تعليق ذرات جامد يا مايع در هوا است .

134-دمه چيست ؟

ذرات جامد در نتيجه تراكم بخار فلزات جامد .مانند قوس جوشكاري

135- مه چيست ؟

ذرات مايع در نتيجه اتميزه شده مايعات . مانند عمليات آبكاري

136-فاگ چيست ؟

ذرات مايع ناشي از تراكم بخارآب در هوا

137-دود چيست ؟

ذرات جامد در نتيجه احتراق ناقص موادآلي

138-انواع گرد وغبارها كدامند ؟

1- معدني 2- آلي

139-تقسيم بندي گرد وغبار هاي خطرناك را بنويسيد ؟

1- كوارتز و تركيبات حاوي كوارتز

2-آسبست و تركيبات حاوي آسبست

3-فلزات و تركيبات فلزي

4- گرد وغبارهاي گياهي و حيواني (گردوغبارهاي آلي)

5-ساير گردوغبارها

140- اتميزه شدن را تعريف كنيد ؟

تبديل مايعات به ذرات بسيار ريز

141- بيسينوسيس چيست ؟

بيماري تنفسي مزمن كه در ميان شاغلاني ديده مي شود كه به مدت طولاني در معرض گردو غبار پنبه هستند.

142- چند گردو غبار قابل انفجار را نام ببريد ؟

آلومينيم – زغال سنگ – نشاسته – چوب – آرد

143-بيماري شغلي كه دامداران و شاغلان ريسندگي و بافندگي را تهديد مي كند ، كدام است ؟

آنتراكس يا سياه زخم

144-آمفيزم چيست ؟

پيدايش هوا و يا گاز به طور غير عادي در بافتهاي بدن را آمفيزم گويند .

145- بيماري ناشي از رعايت نكردن اصول بهداشتي در مورد سيمان كدام است ؟

برونشيت مزمن كه غالبا همراه با آمفيزم است .

146-مخاطرات  ناشي از رعايت نكردن اصول بهداشتي در مورد سيمان كدام است ؟

بيماري تنفسي – اختلالات گوارشي – بيماريهاي پوستي

147-آلاينده هاي بيولوژيكي محيط كار كدامند و معمولا در چه محيطهايي و چگونه به انسان آسيب مي رسانند ؟

عوامل زيان آور بيولوژيكي ، موجودات بسيار ريز ميكروسكوپي  گياهي و حيواني هستند كه مي توانند درانسان و حيوان ايجاد بيماري هاي عفوني كنند .

148-كشاورزان پرورش دهندگان طيور و آرايشگران معمولا در معرض كدام عوامل زيان آور بيولوژيكي و بيماري ناشي از آن قرار دارند؟

خطر مواجهه عمدتا زماني به وجود مي آيد كه افراد با حيوانات و مواد بيولوژيك حيوان و انسان مانند خون – ادراروبافتهاي بدن آنهادر تماس باشند . اين افرادمعمولا به طور مستقيم با ميكروبها در مواجهه قرار گرفته و احتمال ابتلا به بيماريهاي عفوني را دارند .

149-عوامل بيولوژيك بيماري زا در محيط كار چند دسته مي باشند ؟

ويروسها – انگلها- باكتريها-قارچها

150- خصوصيات ويروسها را بنويسيد ؟

1- موجودات بسيار ريز كه قطر آنها  از 20 تا 450نانومتر است .2-اگر چه ممكن است ويروس در محيط كار وجود داشته باشد ولي در دوره خواب يا پنهان بسر مي برد تا يك سلول زنده مناسب را پيدا كرده آن گاه شروع به رشد و تكثير مي كند . 3-ويروسها مي توانند در محيط هاي شغلي مخصوصي مانند كشاورزي ، صنايع دارو سازي و كلينيكهاي دامپزشكي عامل بيماري باشند .

151- خصوصيات باكتريها را بنويسيد؟

موجودات ريز تك سلولي كه اندازه متوسط آنها حدود 5/0ميكرومتر است و اين موجودات قادر هستند كه در صورت تامين مواد غذايي در خاك يا سطوح شبيه به آن توليد مثل نموده و رشد كنند و براي بقاء نياز به سلولهاي ديگر ندارند .

152- خصوصيات قارچها را بنويسيد؟

گروه بزرگ و شايعي كه بسيار ريز بوده و معمولا داراي ديواره سلولي مستحكمي هستند و فاقد كلروفيل مي باشند .

153- خصوصيات انگلها را بنويسيد؟

   از عوامل پيشين بزرگتر هستندو بعضي از اين انگلها از طريق بلعيده و ورود به دستگاه گوارش آن را عفوني كرده و بعضي ديگر بافتها و اندامهاي بدن انسان را تهديد مي كنند . موجوداتي مانند پشه و مگسها ،عواملي براي ورود اين انگلها به بدن هستند .                                                        

154-ارگونومي را تعريف كنيد ؟

واژه آرگونومي از تركيب دو واژه آرگو به معني كار و نوموس به معني قانون به وجود آمده است . هدف اين علم تطبيق رضايت بخش كار و فعاليت با انسان و بالعكس است .

155-علوم مختلفي كه در آرگونومي كاربرد دارد را نام ببريد ؟

كالبد شناسي – فيزيولوژي – مهندسي – روان شناسي – آنتروپومتري

156-انواع كار ماهيچه اي را نام ببريد ؟

البف- ديناميك ( فعاليت متحرك) مانند چرخانيدن فرمان اتومبيل

ب- استاتيك (فعاليت ساكن) مانند نگه داشتن وزنه در دست

157-انواع خستگي را نام ببريد ؟

ماهيچه اي – رواني-مرتبط با فعاليت عضو خاصاز بدن –عمومي – مزمن

158-خستگي ماهيچه اي را تعريف كنيد ؟

در اثر فعاليت بوجود مي آيد و در ماهيچه هاي بدن به علت تجمع لاكتيك اسيد اتفاق مي افتد و باعث كاهش نيروي عضلاني مي گردد . زمان پاسخگويي براي فعاليت و حركت جديد طولاني تر مي گردد.

159-خستگي رواني ،مزمن و عمومي را توضيح دهيد ؟

خستگي رواني مربوط به فعاليتهاي عصبي و فكري است و هر قدر آنان در معرض تنشهاي رواني قرار گيرد يا فعاليتهاي فكري انجام دهد درجه اي از اين خستگي بروز مي كند .خستگي عمومي مربوط به فعاليت كثيري از اعضاي بدن است و شخصي كه دچار اين احساس گرديده ، تمايل به انجام هيچ گونه كاري را ندارد و خستگي مزمن در موارد تجمع خستگي در زمانهاي طولاني اتفاق مي افتد .

160-كالري كار چيست ؟

اضافه شدن انرژي به هنگام كار جسمي را كالري كار گويند .

161-عوامل موثر در خستگي كدامند ؟

يكنواخت بودن و تنوع نداشتن كار – عوامل محيطي مانند روشنايي نامناسب و صداي بسيار بالا و...-كار فكري شديد – كار عضلاني شديد – وجود تنش و فشار هاي رواني زياد – بيماري – درد و رنج

162-عوارض ناشي از خستگي را بنويسيد ؟

1-افزايش تحريك پذيري –ناتواني و اختلال در حركت 2-تشنج و زمينه افسردگي3-ضعف عمومي و تنفر از كار 4-سردرد و گيجي و تپش قلب و بي خوابي و اختلالات گوارشي 5- آسيب ديدگي برحسب نوع خستگي

163-روشهاي پيشگيري از خستگي زود رس  و اضافي را  بنويسيد ؟

استفاده نكردن از دارو –بهبود شرايط كاري از قبيل(كنترل صدا – تنظيم روشنايي – وجود شرايط مناسب تهويه اي و ...) – تنظيم ساعات كار – تنظيم ساعات استراحت – تامين محل استراحت – پرداختهاي مناسب براي كارهاي اضافي

164-مفهوم عمومي آنتروپومتري كدام است ؟

به دست آوردن و اندازه گيري ابعاد بدن انسانها

165-عوامل تاثير گذار در اندازه هاي بدن كدامند ؟

سن – نژاد – قوميت – ساختار ژنتيكي

166-مهمترين ابعاد آنتروپومتري كدامند؟

بلندي يا طول قد –ارتفاع شانه- ارتفاع چشم – پهناي آرنج تا آرنج – عمق كفل – زانو – ارتفاع ساق پا و ...

167- توزيع وزن در روي ستون فقرات چگونه است ؟

توزيع وزن در روي ستون فقرا ت از بالا به پايين زياد تر است و در روي پنجمين مهره كمري به حداكثر مي رسد . و در بين مهره ها بالشتكهايي وجود دارد كه به آن ديسكهاي بين مهره اي مي گويند .

168-عوارض ناشي از تخريب ديسكهاي بين مهره اي را توضيح دهيد ؟

در هنگام كارهاي بدني سنگين و ناگهاني قسمت فيبري ديسك كه شكننده و حساس ا ست شكسته شده .مركز ديسك تغيير محل پيدا مي كند و از قسمت خراب شده خارج مي گردد و موجب فشار بر روي نخاع كه از وسط مهره ها عبور مي كند مي شود و موجب درد – گرفتگي عضلات – درد عصب سياتيك و فلج مي گردد .

169-براي جلوگيري از عوارض ناشي از وضعيت غير طبيعي بدن چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟

از حركات غير طبيعي و خم شدن بدن خودداري شود – تاحد امكان سعي شود كارها در حالت نشسته با كيفيت متناوب و ايستاده انجام پذيرد – از باز كردن بازو به طرف جلو يا پهلو خودداري شود – ارتفاع ميز كار بايد متناسب با ديد كافي و وضعيت طبيعي بدن باشد .

170-چه نكاتي را بايد در روش حمل صحيح و جابجايي رعايت كرد ؟

1-تا حد امكان ستون مهره ها را راست نگه داريم .

2-هنگام بلند كردن اشياءدر آغاز پاها را از زانو خم كنيم .

3-اشياء را تا سرحر امكان به بدن نزديك كنيم .

4-ارتفاع مناسب براي برداشتن اشياء از زمين بايد در حدود 40 سانتيمتري باشد .

5-قبل از بلند كردن اشياء اشياء دست و پا گير را برداريم .

6-براي جابجايي مدام اشيايي كه بالاي 20 كيلوگرم وزن دارند از وسايل دستي حمل مانند ارابه يا لوازم برقي از قبيل جرثقيل استفاده كنيم .

171-حادثه را تعريف كنيد ؟

عبارت است از واقعه يا رويداد برنامه ريزي نشده اي كه انجام و پيشرفت طبيعي يك فعاليت را مختل مي سازد .

نمودار گردشي حادثه را رسم كرده و راههاي پيشگيري را ازروي آن شرح دهيد ؟

خانه هاي بالايي تحت عنوان نگرش مديريت به مسائل ايمني ، شرايط روحي كارگر و شرايط فيزيكي كارگر به نام گروه علل اصلي سهيم در حادثه هستند. در بين علل اصلي و حادثه مخزني به نام اعمال و شرايط ناايمن وجود دارد كه آنها را علل بدون واسطه يا چسبيده به حادثه مي نامند . هرگونه حالت فيزيكي ( از نظر رساندن صدمات جاني و خسارات مالي در گذشته يا از نظر داشتن توان بالقوه براي رساندن صدمات جاني و خسارات مالي در آينده ) را كه متفاوت با حالت قابل قبول ،عادي؛يا صحيح باشد منجر به حوادث كلي و يا جزيي و ريخت وپاش و بي نظمي در نحوه قرار دادن مواد، كالا يا حتي ضايعات باعث تاخير در توليد مي شود .

172 - اعمال نا ايمن را تعريف كرده ، نمونه هايي از آن را بنويسيد؟

خروج رفتاري يا انجام ندادن دقيق يك روش يا عمل مورد قبول واقع شده ، عادي يا صحيح كه در گذشته باعث صدمات جاني و خسارات مالي شده اشت يا اينكه داراي توان بالقوه صدمه رساني يا خسارات وارد كني در آينده است را اعمال ناايمن گويند . مانند استفاده نكردن از تجهيزات حفاظتي در دسترس قرار گرفته .

173-شرايط ايمن را تعريف كرده مثال بزنيد ؟

هرگونه حالت فيزيكي از نظر رساندن صدمات جاني و خسارات مالي در گذشته يا از نظر داشتن توان بالقوه براي رساندن صدمات جاني و خسارات مالي در آيندهرا كه متفاوت با حالت قبل قبول ، عادي يا صحيح باشد ، شرايط ناايمن گويند .

174-الكتريسيته يا برق را تعريف كنيد ؟

الكتريسيته از ذرات بسيار ريزي به نام الكترون و پروتون توليد مي شود . اين ذرات بسيار ريز و غير قابل رويت هستند ولي در تمام موارد وجود دارند . بنا به تعريف جريان برق همان حركت الكترونها است .

175-انواع خطر هاي برق را بنويسيد و شرح مختصري در مورد هريك ارائه دهيد ؟

 1- خطرهاي ناشي از توليد حرارت كه خود دو نوع است .الف :مانند بخاري برقي كه خطرهاي آن از راه تماس است و ب: اضافه بار كه اين حالت خفيفتر خطر اتصال كوتاه است .

2- خطر هاي برق گرفتگي .عبور جريان برق از بدن موجوداتن زنده در زماني كه شدت آن از مقدار معيني بيشتر باشد ،موجب برق گرفتگي مي شود .

3- خطر شوك الكتريكي ، به دليل ناگهاني بودن تماس برق با بدن

176-خطرهاي ناشي از توليد حرارت بوسيله برق را  بنويسيد؟

خطرهاي ناشي از توليد حرارت كه خود دو نوع است .الف :مانند بخاري برقي كه خطرهاي آن از راه تماس است مثلا تماس دست با المنت يا بدنه بخاري و سوختگي موضعي مي باشد . خطرات نوع دوم مربوط به حرارتي است كه در اثر برخورد اتفاقي و ناخواسته هاديها در ولتاژهاي مختلف به وجود مي آيد .

177-اتصال كوتاه يعني چه ؟ با ذكر مثال

در اتصال كوتاه جريان بزرگي از هادي عبور كرده كه اگر وسايل حفاظتي به موقع عمل نكنند و جريان برق را قطع ننمايند حرارت توليد شده عايق بندي و دستگاههاي مسير جريان را در درجه اول و سپس اجزاي هادي دستگاهها را در درجه دوم در اثر دماي زيادي خراب مي كند و اصطلاحا مي سوزاند .

178-اضافه بار را همراه يك مثال شرح دهيد ؟

اين حالت خفيفتر خطر اتصال كوتاه است و در اثر جريان بيش از ظرفيت هادي و دستگاههاي قرار گرفته در مسير ( مانند كابلها ، سيمها و ترانسفورماتور ها ) به وجود مي آيد .

179-هادي برق چيست ؟

هرچه تعداد الكترونهاي آزاد جسمي بيشتر باشد تعداد بيشتري الكترونها در عبور جريان شركت مي كنند كه به اين نوع اجسام هادي گفته مي شود .

180-عايق روي سيمهاي برق به چه منظوري به كار مي روند و خرابي آن از چه نوع مي باشد ؟

براي جلوگيري از اتصال و خرابي آنها ناشي از اضافه بار است .

181-برق گرفتگي در چه حالتهايي اتفاق مي افتد ؟

عبور جريان برق از بدن موجودات زنده در زماني كه شدت آن از مقدار معيني بيشتر باشد موجب بروز حالت برق گرفتگي مي شود .

182-خطرات برق گرفتگي چيست ؟

سوختگي از برق –فيبريلاسيون بطني

عبور جريان برق از بدن موجودات زنده در زماني كه شدت آن از مقدار معيني بيشتر باشد موجب بروز برق گرفتگي مي شود .

183-مواد الكتروليتيك كدامند؟

موادي كه وقتي جريان برق از آنها عبور مي كند در آنها فعل و انفعالات شيميايي اتفاق مي افتد .

184-شوك چيست و شوك الكتريكي كدام است ؟

عكس العمل انسان نسبت به يك عامل محرك ناگهاني  را شوك گويند و شوك الكتريكي به دليل ناگهاني بودن تماس برق با بدن حاصل مي شود.

185-اتصال زمين ايمن را تعريف كرده براي آن مثال بزنيد ؟

براي جلوگيري از برق گرفتگي به هنگام ايجاد اشكال در يك دستگاه مصرف و براي انتقال برق به زمين از اتصال ايمن استفاده مي گردد.

186-تفاوت بين سيم اتصال زمين با سيم اتصال زمين مرسوم (ارت) كدام است ؟

وجود سيم اتصال زمين ايمن نه تنها از عبور جريان برق موجود در بدنه دستگاه از طريق شخص جلوگيري مي كند بلكه وجود اتصال برق به بدنه دستگاه را با قطع جريان برق خبر مي دهد .

187-به نظر شما چه اشكالي ممكن است در قبل از كنتتور ورودي برق وجود داشته باشد تا سيم اتصال زمين عمل كند ؟

اتصال سيمهاي ورودي با بدنه كنتور

188-از نظر ايمني كدام يك از گازهاي هري و مايع (كپسول) خطرناك تر هستند؟چرا؟

گاز مايع –وقتي حادثه نشت يا تركيدن و انفجار براي  كپسول يا ظروف تحت فشار اتفاق  مي افتد مايع خارج شده بلافاصله به صورت گاز در مي آيد . اين تغيير فاز از نظر ايمني حادثه اي جدا از حادثه نشت يا تركيدن كپسول تلقي مي شود .

189-خطرهاي گاز مايع شده را بنويسيد ؟

خطرات فيزيكي مانند تغيير فاز – انتقال گرما- تبخير و ايجاد سرما

خطرات شيميايي مانند اشتعال – احتراق- انفجار

خطرات سلامتي مانند خفگي و مسموميت

190-دو روش از روشهاي ايمني وسايل گاز سوز را شرح دهيد ؟

با دور نگاه داشتن كپسول گاز مايع از منابع گرمايي مي توان خطر افزايش حجم و تركيدن كپسول را كنترل نمود و يا با طراحي و ساخت اجاق گاز به نحوي كه شيرهاي گاز بتوانند بدون عيب كار كنند ، مخصوصا در حالت بسته بودن گاز را از خود عبور ندهد .

191-هنگام روشن كردن گاز آشپزخانه، روش صحيص كدام است ؟

1- باز كردن شير فلكه گاز  2- روشن كردن كبريت و باز كردن كليد اجاق گاز

192-چند نمونه از وسايل  تيز و برنده را نام ببريد ؟

اره – چاقو- دقيچي – خيشهاي كشاورزي و ...

193-خطرهاي وسايل تيز و برنده را نام ببريد ؟

بريدن انگشت ،دست، پا و......

194-راههاي كنترل خطرات وسايل تيز و برنده كدام است؟

استفاده از حفاظها و دستگاههاي ايمني – استفاده از روش كار صحيح و مناسب

195-براي راههاي متعدد كنترل خطرات با ذكر مثال توضيحي بنويسيد ؟

1- استفاده از دستگاه جلوگيري كننده از ورود دستها به منطقه خطر يعني باندهاي نايلوني حركت دستها را در جهت داخل منطقه خطر كنترل و محدود كنند .

2- در نقاطي كه خطر پرش و اصابت اشياء –گردو غبار – گاز هاي زيان آور – مواد شيميايي قوي يا اشعه مضر وجود دارد بايد از عينك مناسب استفاده  شود .

3- استفاده از دستگاه روشن كردن ماشين به كمك دو شاسي ، يعني هردو دست كارگر روي شاسي قرار مي گيرد و امكان بودن آنها در منطقه ي خطر را صفر مي كند .

196-حفاظهاي خود تنظيم شونده كدام اند مثال بزنيد ؟

دستگاههاي حساس نسبن به حضور دست يا مانع ديگر –دستگاه پرس

197-دستگاه ايمني حساس نسبت به  حضور مانع چگونه دستگاهي است ؟

اين دستگاه با سيستم فتو الكتريكي –راديويي –الكترومكانيكي كار مي كند و براي جلوگيري از ورود دست اپراتور و ايجاد خطر براي وي طراحي شده است كه به محض تشخيص ورود دستها يا مانع ديگر از سوي دستگاه بلا فاصله فرمان توقف ماشين صادر مي شود .

198-استفاده از روشهاي كار صحيح و مناسب به چه منظوري است ؟

براي كنترل خطرات و پيشگيري از حوادث احتمالي و مخصوصا پيامدهاي حوادث .

روشهاي كار صحيح – كار بدون عجله – ممنوع بودن برداشتن حفاظ ماشين به هنگام كار  و استفاده از وسايل حفاظت فردي و مخصوصا توجه به دستورها و توصيه هاي سرپرست كار .نظير استفاده از عينك و نقش آن به عنوان يك وسيله حفاظت فردي

199-انواع وسايل حمل و نقل را نام ببريد ؟

1-حمل و نقل مكانيكي مانند جرثقيل

2-حمل و نقل دستي مانندبالا بردن جعبه بوسيله دست

200-حمل و نقل مكانيكي چند نوع است  ؟ مثال بزنيد .

1-ترانسپورت ( حمل و نقل اجسام در فواصي طولاني ) مانند : حمل و نقل بوسيله قطار

2-جابجايي مكانيكي .(انتقال اجسام در فواصل كوتاه) مانند : بالابر

201-انتقال دهنده هايي كه در جهت عمودي كار مي كنند چند نوع هستند ؟ مثال بزنيد .

بالا برها – نوار نقاله – انتقال دهنده هاي حلزوني و مارپيچي و جرثقيل – در مغازه ها و كارخانجات صنعتي

202-روش صحيح بلند كردن بار را شرح دهيد ؟

1-خم شدن زانو 2-صاف بودن قسمت پايين ستون فقرات 3-از هم باز بودن پاها4- بلند كردن بار

203-احتراق يعني چه ؟

فعل و انفعال گرمازايي است كه خود به ادامه فعل و انفعال كمك مي كند و با اجسام و مواد جامد –مايع و گاز عملي مي گردد .

204-براي اكسيد اسيون مثال بزنيد ؟

يك عدد ميخ آهني را در محلول سولفات مس 2 وارد كرده پس از مدتي تغيير رنگ مي دهد و رنگ آبي آن به سبز تيره در مي آيد و در نتيجه اتمهاي آهن جانشين يون هاي مس 2 مي شود .

FE + CUSO4                             FECO4 +CU                                        

205-سوختن بدون شعله را تعريف كنيد ؟

بعضي مواقع جامدات به طور مستقيم و با بر افروختن مي سوزند كه سوختن بدون شعله گويند .

206-حريق معمولي را تعريف كنيد؟

حريق معمولي ( يعني حريقي كه با خاموش كننده هاي  معمولي ، خاموش شدني است ) از تركيب ماده سوختني + گرما + اكسيژن ناشي مي شود . مانند سوختن يك تكه پارچه

207-مثلث حريق چيست ؟

سه عامل اصلي براي ايجاد حريق لازمند كه عبارت است از هوا(اكسيژن) ، ماده سوختني ، گرما . اگر سه عامل مذكور به صورت تصادفي در كنار هم قرار گيرند حريقي نا خواسته ايجاد مي گردد .

208-انواع مدلهاي فرآيند حريق را نام ببريد ؟

1-شعله ور شدن ( سوختن مايعات اشتعال پذير و احتراق زا و گاز هاي احتراق زا )

2-سوختن در سطح بدون شعله ( سوختن يك جامد گداخته)

209-هرم حريق كدام است ؟

هرم حريق 4 وجه دارد كه عبارت است از :1-فعل و انفعال زنجيره اي 2-ماده سوختني 3-گرما4-هوا

210-براي اطفاي حريق از چه عملي مي توان استفاده كرد ؟

بايد يك يا چند وجه از وجوه هرم حريق را از بين برد

211-در مورد به هم زدن فعل و انفعال زنجيره اي  شيميايي  هر چه ميدانيد بنويسيد ؟

در تجزيه و تحليل ساختاري حريق معلوم شده است كه ملكولهاي اصلي ماده سوختني با اكسيژن تركيب شده ، به محصول نهايي احتراق تبديل مي شوند . همين مراحل مياني هستند كه باعث ايجاد شعله مي شوند . روش بر هم زدن فعل و انفعال شيميايي ، تنها در احتراق مدل شعله ور شدن كاربرد دارد .

212-براي از بين بردن علل اصلي حريق چه بايد كرد ؟

آموزشهاي لازم ايمني به افراد اجرا كننده كار داده شود .در مورد مايعات اشتعال پذير واحتراق زا بايد موارد زير رعايت گردد :

1-از مخلوط شدن مايعات بطور تصادفي جلوگيري شود .

2-در محل وجود اين مايعات سيگار كشيدن ممنوع است .

3-ظروف حاوي اين مايعات اتصال زمين شوند .

4-در محل وجود اين مايعات مذبور، از تجهيزات الكتريكي مجاز استفاده شود .

213-فيبريلاسيون بطني را تعريف كنيد ؟

اگر جريان برق از طريق قلب انسان عبور كند در حالت برق گرفتگي شديد بطن با ضربان بيشتري (300تا 500بار در دقيقه) انجام داده ، خون را از بطن خارج مي سازد ،پس از مدتي از كار باز مي ماند كه اين حالت را فيبريلاسيون بطني گويند .

214-اينترلاك را تعريف كنيد ؟

يعني دستگاهي كه با يك دستگاه يا مكانيسم ديگر ارتباط دروني دارد تا با هم انجام يك عمل يا موفقيت عملياتي را فراهم سازد .

 

پايان